KRESBA

Inverzní kresba (IK)

Je kresba bílým médiem na černý povrch. Na rozdíl od klasické kresby na bílý povrch, kde je třeba dodržovat všechny stíny, světla, linky a tvary u inverzní kresby se soustředíme více na světla vržená na objekty. Jinými slovy vykreslujeme světlá místa. Ve výsledném efektu pak bílá kresba vystupuje z povrchu a může působit až plastickým dojmem a obrázek velmi často připomíná negativní fotografii. Tento typ kresby je velmi vhodný na relaxaci a hlubší rozvoj v oblasti kresby. Dalším používaným médiem je bílý pastel, uhel, křída, nebo bílá tuš. Na černé plátno se nejčastěji používá bílé olejové barvy.

 

Kreativní „zentangle“  (KZ)

Tato technika by se dala také nazvat jako „antistresová kresba“. Klasický zentangle má dané rozměry 9 x 9 cm. Jedná se o relativně novou techniku kresby, která vznikla v USA ve 21. století. Kreativní zentangle se používá také v antistresových omalovánkách pro děti nebo dospělé. Nejznámější jsou vzorovaná zvířata, květy nebo mandaly. Nekreslíte-li nic konkrétního, lze pomocí opakujících se vzorů vyplnit celý výkres a na rozdíl od ostatních druhů kreseb nemusíte vědět, co kreslíte, a tak dáváte prostor své kreativitě.  Běžně se využívá kontrastu černé a bílé nebo různých barevných odstínů.

 

Kresba pravou mozkovou hemisférou (kresba PMH)

    
1. den kurzu                                  2. den kurzu

Na rozdíl od intuitivní kresby se vychází pouze z plného vědomí a kreslíme „náš skutečný reálný svět.“

Tuto metodu vymyslela americká učitelka výtvarného umění Betty Edwards na základě dlouhodobých zkušeností kurzů svých studentů.  Nemohla pochopit, proč velmi dobří studenti, kteří vynikají v jiných předmětech, nevynikají i v kreslení a nechtěla se smířit s jejich odpovědí: „Mě to prostě nejde, neumím kreslit!“ nebo „Nikdy nebudu kreslit, na to musím mít talent.“

Byla přesvědčena, že ke kresbě není třeba talentu, že kreslit se může naučit každý, ale nevěděla, jak to dokázat.  Pátrala v různých archivech a odborných článcích, až narazila na článek psychobiologa Rogera W. Sperryho, který se zabýval pravou a levou mozkovou hemisférou lidského mozku a velmi podrobně popisoval, na jakém principu obě hemisféry vlastně pracují, za což obdržel Nobelovu cenu.  A to byl ten okamžik, na který Betty čekala a metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou byla na světě.


„A věřte, že kreslit může opravdu každý“


   
Foto originál                           Kresba lektorky

Techniky kresby (TK)

Kdo rád kreslí, ví, že kreslení není levnou záležitostí a pokud se nespokojíte s pastelkami nebo kreslícími médii, které jsou běžně k dostání v papírnictví, pak pravděpodobně navštívíte prodejnu s výtvarnými potřebami a chcete vyzkoušet něco jiného. V kurzu si ukážeme a vyzkoušíme, jaké jsou rozdíly kresby s běžnými kreslícími médii a s kreslícími médii určené pro profesionální kresbu. Dále budete mít možnost si vyzkoušet techniku stínování, mřížkování, pauzírování, kresbu tuží, nebo jak pracujeme s pastelkami či fixami na vodní bázi. Řekneme si, jaké jsou vychytávky a novinky týkající se této oblasti. Na památku si z kurzu domů odnesete obrázek na plátně.